Β 

We believe in the power of Global Citizenship

Β 

Our Mission

Far Away Friends exists to encourage global citizenship by empowering communities in need around the globe.


We believe that at even the smallest level, no matter how far removed two people may be from one another culturally, economically or politically, as global citizens we are all connected.
— Jayme Ward, Far Away Friends

What We've Achieved

  • Donec condimentum enim sit amet felis dignissim laoreet adipiscing dignissim.
  • Vivamus egestas urna sed lorem sagittis, id lacinia erat porta cras.
  • Morbi eu elit in justo auctor dignissim. Sed ultrices eget neque tellus.
  • Sed fermentum eget velit at eleifend. Donec volutpat est a felis pulvinar.
  • Donec condimentum enim sit amet felis dignissim laoreet adipiscing porta. 
  • Vivamus egestas urna sed lorem sagittis, id lacinia erat porta cras.
  • Morbi eu elit in justo auctor dignissim. Sed ultrices eget neque tellus.
  • Sed fermentum eget velit at eleifend. Donec volutpat est a felis pulvinar.